COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Се одржа неделата на култура на Катедрата за албански јазик и литература

Катедрата за албански јазик и литература во текот на 26-27 мај, организираше недела на кутура на Универзитетот.

Почетокот наактивностите во рамките на овој настан беше отворен со промоцијата на двете нови книги за јазикот, литературата и културата на Арбрешите, а академик Али Али имаше говор за двете академски книги.

Прватакнига е насловена „Јазични, фолклорни, етнографски и културни студии за Арбрешите од Италија“ со автор проф. д-р Веби Беџети, проф. д-р Мустафа Ибрахими, проф д-р Хамит Џафери и проф. д-р. Зеќир Кадриу.
Втората книга вклучува трудови кои беа презентирани на III-от Меѓународен научен симпозиум за јазикот и книжевноста на Арбрешите одржана во ЈИЕУ, на 28-29 април 2008 година со наслов „Јазикот, литературата и културата на Арбрешите“

На крајот на промоцијата беше прикажан документарниот филм „Средби со Арбрешите од Калабрија“ од авторот проф. д-р Мустафа Ибрахими, во соработка со Факултетот за современи науки и технологии.

На27 мај се одржа VI-та меѓународната научна конференција „Елена Ѓика и народната култура“, организирана од Катедратаза албански јазик и литература на која учествуваа научници од сите простори каде живеат албанци.

На конференцијатаучествуваа 30 научници од земјава, Албанија, Косово, Италија, Франција и Бугарија.

Поздравен говор на отворањето на конференцијата имаше ректоротна Универзитетот на Југоисточна Европа проф. д-р Замир Дика, деканот на ФЈКК, проф. д-р Ендрју Годспид и шефот на Катедрата за албански јазик и литература проф. д-р Хамит Џафери.

Главен реферат на конференцијата имаше проф. д-р. Емин Кабаши од Институтот за албанологијата од Приштина, на тема „Елена Ѓика и европските димензии на албанската култура“.

Во текот на првата сесија беа прочитани 15 трудови, на авторите: Јорго Було, Антонио Далесандри, Шабан Синани, Клара Кодра, Хамит Џафери, Али Јашари - Александра Пилури, Мерита Сауку-Бруци, Бардош Гаче, Роланд Зизи, Агрон Џелили, Зеќир Кадриу, Илиа Каранџа, Бахтије Грбеши, Самира Идризи.

На втората сесија со свои трудови се претставија 15 автори, и тоа: Али Алиу, Мухарем Јакупи, Веби Беџети, Букурше Исуфај, Зеќирја Незири, Гзим Реди, Мустафа Ибрахими, Ермир Џинди, Нехат Красниќи, Шиќри Галица, Артур Ламај, Фотаќ Андреа, Јоана Калинку-Пеева, Русана Бејлери, Јехона Рушиди - Реџепи – Мерал Шехаби – Лулјета Адили – Челику и Јусра Абдираими.

Конференцијата се одржа во духот на конструктивна соработка и дебата и се карактеризираше со научен професионализам.

Google+