Во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, од 7-9 октомври се одржа конференцијата на тема „Концепти и предностите на повеќејазичноста во Европа 2“, која беше продолжение на конференцијата на истата тема, која се одржа во септември 2009 година во организација на Колеџот за комуникација и бизнис  од Будимпешта." /> Во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, од 7-9 октомври се одржа конференцијата на тема „Концепти и предностите на повеќејазичноста во Европа 2“, која беше продолжение на конференцијата на истата тема, која се одржа во септември 2009 година во организација на Колеџот за комуникација и бизнис  од Будимпешта.">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Во ЈИЕУ успешно заврши конференцијата за концептите и предностите на повеќејазичноста во Европа 2

Во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, од 7-9 октомври се одржа конференцијата на тема „Концепти и предностите на повеќејазичноста во Европа 2“, која беше продолжение на конференцијата на истата тема, која се одржа во септември 2009 година во организација на Колеџот за комуникација и бизнис  од Будимпешта.

Овој пат, организатор беше Факултетот за јазици, култури и комуникација со координаторот проф. д-р Мустафа Ибрахими, во соработка со истражувачката група „Вавилонска Европа“ од Универзитетот од Амстердам со координаторот проф. д-р Ласло Мараш.
Пригодни говори на отворањето на конференцијата имаа заменик - ректорот Пол Фостер, деканот на Факултетот за јазици, култури и комуникација Веби Беџети и координаторите на двата универзитета Мустафа Ибрахими и Ласло Мараш.
На конференцијата беа презентирани над 35 трудови од 14 земји, и тоа: Холандија, Хрватска, Австралија, Косово, Канада, Албанија, Норвешка, Унгарија, Швајцарија, Полска, Турција, Романија, Белгија и Македонија.
Од ЈИЕУ своите трудови ги презентираа: Веби Беџети, Мустафа Ибрахим, Хамит Џафери, Зеќир Кадриу, Елена Андреевска, Гзим и Брикена Џафери, Вероника Карева/ Даниела Илиевска и Шпреса Мустафаи, Наташа и Благојка Здравковска и Флорим Ајдини.
Конференција успешно се одржа во четири научни сесии, и тоа: Повеќејазични институции и организации; мултикултурни општества, транснационални средства за комуникација и други разни теми.
По завршувањето на оваа конференција се одлучи третата конференција „Концепти и предности на повеќејазичноста во Европа 3“ да се одржи во Осијек, Хрватска.
Google+