Од 31 август, 2010 година Хедер Хеншоу ја зазема позицијата извршен советник за изведба и квалитет. На оваа позиција таа е одговорна за развој, мониторинг и евалуација на политиките и процедурите од областа на човечките ресурси кои имаат влијание врз развојот на кадарот како што се вработувањето, академското унапредување, професионалниот развој и индивидуалниот менаџмент со кадарот." /> Од 31 август, 2010 година Хедер Хеншоу ја зазема позицијата извршен советник за изведба и квалитет. На оваа позиција таа е одговорна за развој, мониторинг и евалуација на политиките и процедурите од областа на човечките ресурси кои имаат влијание врз развојот на кадарот како што се вработувањето, академското унапредување, професионалниот развој и индивидуалниот менаџмент со кадарот.">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Хедер Хеншоу ја зазема позицијата извршен советник за изведба и квалитет

Од 31 август, 2010 година Хедер Хеншоу ја зазема позицијата извршен советник за изведба и квалитет. На оваа позиција таа е одговорна за развој, мониторинг и евалуација на политиките и процедурите од областа на човечките ресурси кои имаат влијание врз развојот на кадарот како што се вработувањето, академското унапредување, професионалниот развој и индивидуалниот менаџмент со кадарот.

Позицијата на ниво на институцијата има за цел да ги имплементира, зајакне и евалуира идентификуваните иницијативи и процеси за квалитет и да ја промовира севкупната култура за квалитет кои на академскиот и на административниот кадар му овозможуваат да биде високо компетентен, професионален, само- мотивиран и добро почитуван. Вработениот на ова работно место ќе соработува за да го промовира квалитетот на универзитетот внатрешно и надворешно и ќе ги евалуира и шири новите трендови и најдобри пракси во менаџирањето со ЧР и квалитетот.
Google+