Nga 31 gushti 2010, Heather Henshou caktohet këshilltare ekzekutive për performancë dhe cilësi. Në këtë pozitë, ajo ka përgjegjësinë për zhvillimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave në fushën e  burimeve njerëzore dhe procedurat, të cilat ndikojnë në ecurinë e stafit, të tilla si rekrutimin, promovimin akademik, zhvillimin profesional dhe menaxhimin individual të stafit. " /> Nga 31 gushti 2010, Heather Henshou caktohet këshilltare ekzekutive për performancë dhe cilësi. Në këtë pozitë, ajo ka përgjegjësinë për zhvillimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave në fushën e  burimeve njerëzore dhe procedurat, të cilat ndikojnë në ecurinë e stafit, të tilla si rekrutimin, promovimin akademik, zhvillimin profesional dhe menaxhimin individual të stafit. ">

COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Hedher Henshou emërohet këshilltare ekzekutive për performancë dhe cilësi

Nga 31 gushti 2010, Heather Henshou caktohet këshilltare ekzekutive për performancë dhe cilësi. Në këtë pozitë, ajo ka përgjegjësinë për zhvillimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave në fushën e  burimeve njerëzore dhe procedurat, të cilat ndikojnë në ecurinë e stafit, të tilla si rekrutimin, promovimin akademik, zhvillimin profesional dhe menaxhimin individual të stafit.

Roli i saj në nivel të institucionit është t’i zbatojë, rrisë dhe vlerësojë iniciativat e identifikuara dhe proceset e cilësisë për të nxitur një kulturë të përgjithshme të cilësisë, e cila do t’i mundësojë stafit akademik dhe administrativ të jetë shumë kompetent, profesional, i vetëmotivuar dhe i respektuar. I punësuari në këtë vend pune, do të punojë për të promovuar cilësinë e universitetit brenda dhe jashtë dhe do t’i vlerësojë e përhapë tendencat e reja dhe praktikat më të mira në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe cilësisë.
Google+