Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Албулена Халили учествуваше на годишната конференција на Институтот Алб-Шкенца

Албулена Халили учествуваше на годишната меѓународна конференција која се одржа во Тирана од 2-5 септември 2010 година. Таа го презентираше научниот труд со наслов „Европа после Лисабонскиот договор: надворешната политика на Европската Унија кон Западниот Балкан“. Апстрактот на овој научен труд е печатен во книгата на апстракти на Институтот Алб-Шкенца 2010.
На оваа конференција беа презентирани околу 700 научни трудови од околу 1.000 автори од Албанија, Косово, Македонија, САД , Германија, Австрија, Франција, Белгија, Шпанија, Кина, Грција, Италија, Канада, Кувајт, Холандија, Шведска, Швајцарија и Турција.
Институтот Алб-Шкенца е приватна иницијатива на албанските научници од дијаспората, кои заедно со научниците Албанци од Албанија, Косово и Македонија придонесуваат за функционирањето на овој институт.
Google+