Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Најново меѓународно издание на книгата ,,Директен маркетинг и мал бизнис“ од авторите д-р Неџби Весели, д-р Вељанд Рамадани и м-р Гадаф Реџепи

,,Директен маркетинг и мал бизнис“ е најновото меѓународно издание на книгата од авторите д-р Неџби Весели, д-р Вељанд Рамадани и м-р Гадаф Реџепи, професори на Факултетот за бизнис и економија на ЈИЕУ. Оваа книга е издадена од познатиот издавач Ламберт Академик (Lambert Academic Publishing) од Германија (книга ISBN: 978-3-8383-8835-9).

Директниот маркетинг е поддисципилна и вид на маркетинг. Директниот маркетинг по дефиниција претставува комуникација помеѓу компаниите и потрошувачите со цел да се зголеми продажбата на производите, услугите и информациите преку интернет, пишани и електронски медиуми, мејли, каталози, проспекти итн. (директен мејл, имејл, телемаркетинг).
Дали малите и средни претпријатија во Македонија имаат комуникација со пазарот или не? Дали обрнуваат внимание на формите на комуникација? и Колку се инвестира во промоцијата и директниот маркетинг? Одговорот на овие прашања е изнајден преку прашалници (анкети) кои се реализираа во соработка со дипломците од Факултетот за бизнис и економија на Универзитетот на Југоисточна Европа во 288 мали и средни претпријатија кои функционираат во државава.
Оваа книга може да се купи на следниве веб - страници: www.amazon.com и www.morebooks.de по цена од 49 €. (https://www.morebooks.de/store/gb/book/direct-marketing-and-small-businesses/isbn/978-3-8383-8835-9)
Google+