Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Publikim ndërkombëtar i librit të autorëve Prof.Dr. Nexhbi Veselit, Doc.Dr. Veland Ramadanit dhe Mr.Gadaf Rexhepit, me titull: "Marketingu direkt dhe biznesi i vogël"

"Marketingu direkt dhe biznesi i vogël" është libri më i ri i autorëve  Prof.Dr. Nexhbi Veselit, Doc.Dr. Veland Ramadanit dhe Mr. Gadaf Rexhepit, ligjërues në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë në UEJL. Ky libër është botuar  nga botuesi me renome botërore Lambert Academic Publishing nga Gjermania (ISBN e librit: 978-3-8383-8835-9).

Marketingu direkt është nëndisiplinë dhe lloj i marketingut. Marketingu direkt, sipas përkufizimit, paraqet komunikimin në mes ndërmarrjes dhe konsumatorëve më qellim te rritjes se shitjeve dhe blerjeve te prodhimeve, shërbimeve dhe informatave përmes internetit, mediave të shkruara dhe elektronike, postës, katalogëve, prospekteve etj. (Direct mail, e-mail and telemarketing).

Përveç tjerash, në këtë libër është realizuar edhe një pyetësor në bashkëpunim me absolventët e Fakultetit të biznesit dhe ekonomisë pranë UEJL në 288 ndërmarrje të vogla dhe mesme, për të parë se vallë ndërmarrjet e vogla dhe mesme në vendin tonë komunikojnë me tregun apo jo, a u kushtojnë rëndësi formave të komunikimit dhe sa investohet në marketingun direkt dhe të ngjashme.

Libri është në shitje në www.amazon.com dhe www.morebooks.de me çmim prej 49 € . (https://www.morebooks.de/store/gb/book/direct-marketing-and-small-businesses/isbn/978-3-8383-8835-9).

Google+