Азир Алиу и Халил Снопче, како претставници на ЈИЕУ од 9-12 јуни 2010 година учествуваа на тековниот собир во рамките на Темпус проектот „Europеan VICES“ кој се одржа во Драч Албанија.

" /> Азир Алиу и Халил Снопче, како претставници на ЈИЕУ од 9-12 јуни 2010 година учествуваа на тековниот собир во рамките на Темпус проектот „Europеan VICES“ кој се одржа во Драч Албанија.

">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Азир Алиу и Халил Снопче во Драч за наставата од дистанца

Азир Алиу и Халил Снопче, како претставници на ЈИЕУ од 9-12 јуни 2010 година учествуваа на тековниот собир во рамките на Темпус проектот „Europеan VICES“ кој се одржа во Драч Албанија.

Главната цел на проектот е да ја развие инфраструктурата за наставата од дистанца.

Освен ЈИЕУ, на овој собир учествуваа и претставници од познати европски универзитети, како што се: Универзитетот од Фиренца – Школото за инженерство од Италија, “AVNet”од Католичкиот Универзитет од Леувен од Белгија, “Националниот институт за развој на информатичка инфраструктура“ од Унгарија, “Македонска академска мрежа за истражување” (MARNET) од Македонија, од Универзитетот UNINETTUNO од Рим, Италија и др.

ЈИЕУ актуелно го поседува серверот Polycom® RSS™ 2000 кој претставува централизиран сервер за собирање, филтрирање и архивирање на мултимедијалните конференции. Серверот, се очекува да ја олесни работата за одржување на наставата од дистанца.

Google+