" /> ">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Универзитетот на Југоисточна Европа доби истражувачки проект финансиран од RRPP

Во мај 2010 година, Универзитетот на Југоисточна Европа и Универзитетот во Фрибург (Регионална програма за промоција на истражувањето) потпишаа договор за истражувачки грант за реализација на проектот"Одлив на високобразовен кадар и улогата на дијаспората во промовирањето на реформите Балканот” водена од Абдулменаф Сејдини.

Целите на проектот се:

 

i.          Да се истражи големината, природата и карактеристиките на вештата Албанска, Македонска и Косовска дијаспора;

ii.         Да се оцени потенцијалот на вештата миграција од овие земји;

iii.        Да се оценат разликите и сличностите помеѓу албанската, македонската и косовската дијаспора; и

iv.        Да се препорачаат политички препораки за влијанието на дијаспората за промоција на политичките, општествените и економските реформи во избраните земји.

v.

Резултати:

 

i.                 База на податоци ( базирани на квантитативни и квалитативни анкети на вештините на постојните или идните дијаспори од трите земји) кој може да служи како извор на значително политички релевантно истражување;

ii.                Извештаи од земјава и регионален извештај во кој ќе бидат синтетизирани деталните извештаи на земјите во кои ќе се идентификуваат разликите и сличностите во одредените вешти дијаспори.

 

Регионални партнери: Економски факултет, Универзитет од Тирана , Албанија

 

Риинвест Универзитет,Приштина, Косово

 

Нуклеус партнер/Главен апликант: Универзитет на Југоисточна Европа, Tетово, Македонија

 

Менаџер на проектот: г. Абдулменаф Сејдини

 

Google+