Në maj të vitit 2010, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti i Frajburgut (Programi Rajonal për Promovimin e Hulumtimeve), nënshkruan marrëveshje për një grand hulumtues për realizimin e projektit “Largimi i kuadrit me arsim sipëror dhe roli i diasporës në promovimin e reformave në Ballkan” i udhëhequr nga Abdylmenaf Sejdini.

" /> Në maj të vitit 2010, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti i Frajburgut (Programi Rajonal për Promovimin e Hulumtimeve), nënshkruan marrëveshje për një grand hulumtues për realizimin e projektit “Largimi i kuadrit me arsim sipëror dhe roli i diasporës në promovimin e reformave në Ballkan” i udhëhequr nga Abdylmenaf Sejdini.

">

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Universiteti i Evropës Juglindore ka fituar projekt hulumtues të financuar nga RRPP

Në maj të vitit 2010, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti i Frajburgut (Programi Rajonal për Promovimin e Hulumtimeve), nënshkruan marrëveshje për një grand hulumtues për realizimin e projektit “Largimi i kuadrit me arsim sipëror dhe roli i diasporës në promovimin e reformave në Ballkan” i udhëhequr nga Abdylmenaf Sejdini.

Qëllimet e projektit janë:

 

i.               Të hulumtohet madhësia, natyra dhe karakteristikat e shkathtësive të diasporës shqiptare, maqedonase dhe kosovare;

ii.              Të vlerësohet potenciali i talentit të diasporës nga këto vende;

iii.             Të vlerësohen dallimet dhe ngjashmëritë ndërmjet diasporës shqiptare, maqedonase dhe kosovare; dhe

iv.             Të jepen rekomandime politike për ndikimin e diasporës për promovimin e reformave politike dhe ekonomike në vendet e lartpërmendura.

 

Rezultatet:

 

i.               Baza e të dhënave (të bazuara në anketa sasiore dhe cilësore të shkathtësive të diasporës aktuale dhe asaj të ardhshme nga të tri vendet), e cila mund të shërbejë si burim për hulumtime relevante politike;

ii.              Raporte nga vendi dhe raport rajonal në të cilët do të zbërthehen raportet detale të vendeve, ku do të identifikohen dallimet dhe ngjashmëritë në pjesë të caktuar të diasporës.

 

 

Partner rajonal: Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës, Shqipëri; Universiteti Riinvest, Prishtinë, Kosovë.

 

Partner nukleus /Aplikuesi kryesor: Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni

 

Menaxher i projektit: Z. Abdylmenaf Sejdini

 

Google+