Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Проф. д-р Муртезан Исмаили и проф. д-р Јонуз Абдулаи на Регионалната конференција на тема “Промоција на моделите на работа кои придонесуваат кон градење на младинската политика во регионот”

       Регионалната конференција на тема  “Промоција на моделите на работа кои придонесуваат кон градење на младинската политика во регионот” се одржа во салата на Советот на Град Скопје, на 02 и 03 март 2010 година, организирана од Центарот за неформално образование “Триаголник”, во соработка со Град Скопје.

Учесници на панелот беа проф. д-р Муртезан Исмаили и проф. д-р Јонуз Абдулаи од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, кои, меѓу другото изјавија дека "присуството на претставниците од Република Македонија, Република Косово, Р. Словенија, Р. Србија, Р. Црна Гора и Р. Босна и Херцеговина како и самата природа на оваа Конференција покажува дека е насочена да придонесе за перспективите на младите од земјите на Западен Балкан како и да ги забрза чекорите за интеграција во Европската унија".

Главниот акцент на оваа регионална конференција беше подигнувањето на свесноста за употребата на успешни модели на работа за иницирање позитивни промени на ниво на младински политики за да се придонесе за успешни евроинтеграции на земјите од Западен Балкан.
Google+