Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Prof. dr. Murtezan Ismaili dhe Prof. dr. Jonuz Abdullai në Konferencën rajonale mbi "Promovimin e modeleve të punës që kontribuojnë në ndërtimin e politikave të të rinjve në rajon”

Në Konferencën rajonale mbi "Promovimin e modeleve të punës që kontribuojnë në ndërtimin e politikave të të rinjve në rajon”, që u mbajt në sallën e Këshillit të Qytetit të Shkupit, më 02 dhe 03 mars 2010, në organizim të Qendrës për arsimin joformal "Trekëndëshi” (Triagolnik), në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit,

pjesëmarrës në panel ishin edhe Prof. dr. Murtezan Ismaili dhe Prof. dr. Jonuz Abdullai nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, të cilët ndërmjet tjerash thanë se “vetë prania e përfaqësuesve nga Republika e Maqedonisë, Republika e Kosovës, R. Sllovenisë, R. Serbisë,  R. Malit të Zi dhe R. Bosnjë dhe Hercegovinës, por edhe vetë natyra e kësaj konference i kontribuojnë perspektivave të rinisë së Ballkanit Perëndimor dhe përshpejtojnë hapat e integrimeve për në Bashkimin Evropian”.

Theksi kryesor i kësaj konference rajonale ishte ngritja e vetëdijes për përdorimin e modeleve të suksesshme të punës për të iniciuar ndryshime pozitive në nivelin e politikave rinore për të kontribuar në integrimin e suksesshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Google+