" /> ">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Меѓународна публикација на м-р Веланд Рамадани: "Бизнис ангели - кои се навистина тие?"

"Бизнис-ангели, кои се навистина тие?"(“Business Angels-Who They Really Are”), е најновата научна публикација на м-р Веланд Рамадани, асистент на Факултетот за бизнис администрација на Универзитетот на ЈИЕ. Овој документ е објавен во меѓународното списание на издавачот со светско реноме John Wiley and Sons (Strategic Change: Brifings in Entrepreneurial Finance, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, Vol. 18, Issue 7/8, p. 249-258, ISSN: 1086-1718).

Во овој труд се третира еден нов и многу важен  вид на финансирање на значајни мали бизниси и претприемачки идеи. Бизнис ангелите се важни бизнис решенија за нови мали и средни бизниси, но исто така и за постојните бизниси, кои имаат идеи, привлечни и ветувачки проекти, но кои немаат финансиски средства. Во нивните размислувања  секогаш е присутно мотото "сепак може да се добие и уште повеќе". Во публикацијата, исто така, се третираат и различни видови на бизнис ангели, мотивите за инвестирање во мали претпријатија, процесот на инвестирањето од страна на бизнис ангелите, формите на организација на бизнис ангелите и др.
Google+