Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Правниот факултет на УЈИЕ е рангиран веднаш до светски познатите факултети на натпреварите во Нирнберг

Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа по добивањето на високо престижна покана од Меѓународната академија на принципи во Нирнберг и Универзитетот Фридрих-Александар-Ерланген-Нирнберг, успеа успешно да аплицира и да биде избран од над 500 универзитети ширум светот, со цел да учествува на меѓународниот натпревар во Импровизираната судница на Нирнберг за 2022 година.

По завршувањето на писмената фаза на натпреварот, Правниот Факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа беше високо -рангиран на 55. место од 150 останати универзитети ширум светот, доближувајќи се до местата на престижните универзитети како Универзитетот во Кембриџ, Универзитетот во Оксфорд, Универзитетот во Болоња, како и Универзитетот во Мастрихт.

Со оглед на фактот дека натпреварот во Нирнберг претставува еден мошне респектабилен и амбициозен настан за млади студенти на правни студии, овој резултат преставува голем успех за Правниот факултет, како и за Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој резултат несомнено докажува дека нашиот факултет поседува голем потенцијал и капацитет да понуди и да издвојува значителни успеси во блиска иднина на меѓународно ниво.

На импровизираниот суд во Нирнберг, студентите од универзитетите - учеснички расправаат за фиктивен случај пред Меѓународниот кривичен суд. Тие вршат усни и писмени правни излагања, како од позиција на обвинител, така и од позиција на одбрана.

Google+