COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

На УЈИЕ се одржува Првата меѓународна научна конференција за мултикултурно образование

Центарот за балканска соработка „ЛОЈА“ во соработка со пет водечки универзитети: Универзитет на Југоисточна Европа, Универзитет во Тетово, Универзитетот„ Св. Кирил и Методиј“, Универзитетот „Гоце Делчев “и Универзитетот„Свети Климент Охридски “ Република во Северна Македонија во рамките на програмата Граѓанска мировна служба и како дел од проектот „Зајакнување на мултиетничка младинска работа во универзитетските наставни програми за идните наставници“ беше домаќин на првата Меѓународна научна конференција за мултикултурно образование.

Воведниот говор го одржа ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети, кој зборуваше за важноста на мултикултурализмот во универзитетските поставки и мултикултурниот контекст на УЈИЕ.

„Не верувам дека постои универзитет во Северна Македонија што толку реално го рефлектира реалниот карактер на мултикултурното општество, како што е Универзитетот на Југоисточна Европа. Ние генерално имаме мултиетничко, мултикултурно општество, но тоа не се рефлектира во реалноста“ - истакна ректорот Беџети.

Во овој контекст, ректорот Беџети спомена примери кои го разликуваат УЈИЕ од другите институции, но и предизвиците со кои се соочува при спроведувањето на мултиетничкото образование.

„Многу е тешко да се води образовна институција во контекст на балканските општества, каде што има поделби и предрасуди. Сите институции треба да вложат напори да го рефлектираат и спроведат мултиетничкиот и мултикултурниот карактер на земјата“, истакна ректорот Беџети.

Директорот на Центарот за балканска соработка ЛОЈА, Бујар Лума, ги истакна активностите што треба да се спроведат за време на конференцијата и нејзините крајни цели.

„Преку оваа конференција сакаме да споделиме добри практики од вистински актери во спроведувањето на мултикултурното образование и да добиеме повратни информации за тоа како се спроведува овој вид на образование во високообразовните институции.

Целта на конференцијата е да ги истражи начините на кои мултикултурното образование работи во други контексти, да се создаде платформа каде што ќе се дискутира за неодамнешните случувања меѓу научниците и да им се даде можност на академците, истражувачите, практичарите и студентите да ги споделат своите најдобри практики и научени лекции на оваа тема.

На конференцијата присуствуваа и меѓународни експерти и амбасадори.

Google+