COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Опремата од проектот за децата со пречки во видот во вредност од 100 илјади евра УЈИЕ ја донираше на основните училишта

Како дел од својата мисија за социјален придонес и влијание, Универзитетот на Југоисточна Европа донираше опрема во вредност од над 100 илјади евра на неколку основни училишта во Република Северна Македонија. Опремата е обезбедена од УСАИД и МФЛК (Меѓународна фондација на Лајонс клубовите), во рамките на проектот „Подобрување на видот на децата пречки во видот“.

Уредите главно се визуелни помагала, дидактички материјали, дигитални лупи, машини за пишување и печатари на Брајова азбука, паметни панели, други помошни и специјализирани уреди, како што се: Брајови екрани и тастатури, специјални предметни помагала, како на пр. математика, уметност, наука итн.

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот беше 5-годишен проект кој започна во октомври 2014 година од Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) со финансиска поддршка од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) и Меѓународната фондација на Лајонс клубовите.

Главната цел на проектот беше да ги зголеми можностите за образование на децата со пречки во видот и да се реализира рано откривање и спречување на болестите на очите.

Проектот имаше едукативни, медицински и социјални елементи, а сопствениците на опремата сега ќе бидат од основно училиште во Скопје,в Битола, во Штип, во Тетово и во Велес.

Google+