COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Pajisjet e projektit për fëmijët me pengesa në shikim në vlerë mbi 100 mijë euro UEJL ua dhuroi shkollave fillore

Në kuadër të misionit për kontributin dhe ndikimin shoqëror, Universiteti i Evropës Juglindore gjatë këtyre ditëve në disa shkolla fillore në Maqedoninë e Veriut dhuroi pajisje në vlerë mbi 100 mijë euro. Pajisjet janë siguruar nga USAID dhe LCIF, në kuadër të projektit “Përmirësimi i shikimit të fëmijëve me pengesa në të pamurit”.

Pajisjet janë kryesisht ndihmës vizuelë, materiale didaktike, zmadhues digjitalë, shkrues mekanikë në Brill dhe printera Brill, panele të mençur, pajisje të tjera ndihmëse dhe të specializuara, siç janë: ekranet dhe tastierat në Brill (Braille), ndihmës special të lëndëve, si matematika, arti , shkencë, etj.

Projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit (CwVIP) ishte projekt 5 vjeçar që filloi të zbatohet në tetor të vitit 2014, nga Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL), me mbështetjen financiare të Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Fonacionit Ndërkombëtar të Klubeve Lions (LCIF).

Qëllimi kryesor i CwVIP ishte që të rrisë mundësitë e shkollimit për fëmijët me pengesa në të pamurit dhe të bëjë zbulimin dhe parandalimin e hershëm të sëmundjeve të syve.

Projekti kishte elemente edukative, mjekësore dhe sociale, kurse posedues të pajisjeve tashmë do të jenë nga një shkollë fillore në Shkup, Manastir, Shtip, Tetovë dhe Veles.

Google+