COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Сенатот номинираше три нови членови за Одборот на Универзитетот

Сенатот на Универзитетот на Југоисточна Европа на состанокот за физичко присуство, што се одржа во вторникот (26.05.2002), избра тројца нови членови, номинирани за Универзитетскиот одбор.

Нови членови номинирани од Сенатот за Одбор на Универзитетот се: проф.д-р Висар Шеху, проф.д-р Вели Креци и проф. Д-р Вероника Карева.

Членовите на Универзитетскиот одбор ги избира Одборот на крајот на мандатот на претходните членови. Во посебни случаи на предвремено прекинување на мандатот на членот, Одборот може да избере нов член. Мандатот на новиот член трае до истекот на мандатот на претходниот член.

Одборот се состои од седум члена, од кои: две меѓународни членки; три члена, државјани на Република Северна Македонија, членови на Универзитетот со полно работно време, избрани од Сенатот на Универзитетот; и два члена од заедницата.

Google+