Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Проректорката за истражување и за меѓународни односи вон. проф. д-р Беса Арифи присуствуваше на седмиот состанок на конзорциумот за високообразовни институции на Кина и земјите од Централна и Источна Европа

Проректорката за истражување и за меѓународни односи вон. проф. д-р Беса Арифи присуствуваше на седмиот состанок на Конзорциумот за високообразовни институции на Кина и земјите од Централна и Источна Европа, кој се одржа на Универзитетот Де Вест во Темишвар, Романија.

На оваа средба учествуваа претставници на универзитети и влади од Кина и од 17 земји од Централна и од Источна Европа (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Естонија, Грција, Унгарија, Латвија, Литванија, Црна Гора, Србија, Словачка и Словенија). Целта на овој Конзорциум е да се воспостави и да се развие добра соработка и размена на искуства помеѓу универзитетите во Кина и земјите од Централна и Источна Европа.

Google+