Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

По ориентационата недела почна наставата

По ориентационата недела, која започна на 15 септември, студентите на У ЈИЕ Универзитетот, на 22 септември почнаа со наставата. Години наназад, на Универзитетот, новата академска година започнува на 15 септември, во согласност со Болоњскиот процес и првата недела е ориентациона недела за новите студенти.

Во текот на оваа недела, студентите беа запознаени со инфраструктурата на универзитетот и се здобија со документите за идентификација (ИД картите), го подготвуваа распоредот и се запознаваа со советниците за студентски прашања и администрацијата на Универзитетот. На 22 септември започнаа првите предавања за 1500 нови студенти, но во исто време се покажа голем интерес и за последипломските студии.

Треба да се спомене дека во однос на додипломските студии, голем интерес имаше за студиите кои се реализираат во соработка со познати европски универзитети.

Проректорот за академски прашања, проф. д-р Замир Дика, вели дека на пет факултети и официјално имаше прием на студенти и се промовираше првиот академски час.

,,Оваа година имавме 1500 апликации во првиот циклус (додипломски студии) и истите се распоредени во сите студиски програми. Се формираа групи на албански и  на македонски јазик, но оваа година исто така имавме  и голема заинтересираност за новите студиски програми на англиски јазик, особено на оние програми кои се реализираат во соработка со европските универзитети. Студентите ги имаат сите предуслови за успешна академска година на Универзитетот”, истакна проректорот, Замир Дика.

На првиот ден од започнувањето на наставата студентите од првата година беа примени од страна на деканите на соодветните факултети, кои  ги поздравија студентите и ги запознаа со можностите и капацитетите на информатичките технологии кои се користат во наставниот процес на Универзитетот.

На ист начин започна наставта и во центарот за студирање на ЈИЕУ во Скопје, каде што исто така оваа година имаше  зголемен интерес за студирање на дисперзираните универзитетски студии.
Google+