Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Технолошкиот парк на УЈИЕ овозможува иновации и „паметни“(smart) партнерства меѓу универзитетите, индустријата и Владата

Технолошкиот парк на Универзитетот на Југоисточна Европа (SEEU TechPark) е во согласност со стратешките цели на јавната политика за економски развој на Македонија и регионот, бидејќи секторот за информатички и комуникациски технологии во Македонија и во регионот е способен за одржлив развој.

„Важно е да се истакне дека УЈИЕ има меѓународно потврден кадровски потенцијал во областа на компјутерските науки, компјутерскиот инженеринг и деловната информатика. Поради тоа, ние не бевме водени од концептот на дуплирање на концептите, туку од идејата за ресурси, анализа на потребите и потребите и прилагодување на потенцијалите и аспирациите на универзитетот“, рече ректорот на УЈИЕ, проф. д-р Замир Дика.

Според годишниот извештај на Технолошкиот парк на УЈИЕ, во Македонија, како и во регионот во целина, продолжува трендот на забавување на развијот на економиите, со што се забрзува раселувањето на најздравиот дел од нашето население кон западните земји. Но, како што вели ректорот Дика, технолошките паркови ги вклучуваат најважните или клучните елементи за економијата базирана на знаење, како аспекти на иновации, комерцијализација на идеи, претприемништво и „паметни“ (smart) партнерство меѓу Универзитетот, индустријата и владата. Тоа може да помогне да се спречи миграцијата на младите професионалци.

„Технолошките и научните паркови се организации со кои управуваат специјализирани професионалци чија цел е да ја зајакнат благосостојбата на заедницата преку промовирање на културата на иновации и конкурентност за бизнисите во институциите базирани на знаење, како што е Универзитетот. Денес битката на информатичко-комуникациските технолошки компании на пазарот и во аспект на развојот е конкуренцијата околу професионалниот кадар што го имаат, односно за човечките ресурси“, истакна ректорот Дика, додавајќи дека УЈИЕ, особено Факултетот за современи науки и технологии, има студенти на кои им е дадена можност директно да работат во технолошкиот парк за конкретни проекти за време на нивните студии.

Студентите кои имаат идеи за развој на бизнисот, преку Технолошкиот парк ја имаат и потребна инфраструктура за да ги развијат своите идеи, како и соработката со вистинскиот пазар на трудот.

Google+