COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Апликација за финансиско олеснување на школарина за академската година 2013/14

Со одлука на Ректоратот на ЈИЕУ, финансиското олеснување на плаќање на школарина за двајца или повеќе студенти од исто семејство (само членови на потесно семејство – брат или сестра) кои студиратта во ЈИЕУ ќе се применува според следнава шема: · Првиот студент од семејството плаќа 100% од школарината; · Вториот студент од семејството плаќа 85% од школарината; · Третиот студент од семејството плаќа 75% од школарината

Со одлука на Ректоратот на ЈИЕУ, финансиското олеснување на плаќање на школарина за двајца или повеќе студенти од исто семејство (само членови на потесно семејство – брат или сестра) кои студиратта во ЈИЕУ ќе се применува според следнава шема:

· Првиот студент од семејството плаќа 100% од школарината;

· Вториот студент од семејството плаќа 85% од школарината;

· Третиот студент од семејството плаќа 75% од школарината

Критериуми на пакетот за финансиско олеснување од уплата на школарина:

- Финансиското олеснување ќе се применува во летниот семестар;

- Делумното финансиско олеснување се применува на вториот и третиот студент на семејството;

- Финансиското олеснување се применува само во периодот кога два или три членови од семејството имаат статус на студент во ЈИЕУи имат финансиски обврски кон ЈИЕУ за академската 2013/14;

- Финансиското олеснување не се применува во случај да едниот од студентите прима

стипендија или финансиска помошили е вклучен во програмата Работа и Студии

- Финансиското олеснување не се применува и во случај кога едниот од студентите има финансиска обврска кон ЈИЕУ за академската 2013/14помалку од 50 % од еден семестер.

Потребната документација:

- Формулар за аплицирање;

- Потврда дека се студенти на ЈИЕ Универзитет.

Забелешка:Стутендите кои прв пат аплицират за финансиско олеснување на школарина треба да достават и извод од матична книга на родените.

Начин на аплицирање:

- Формуларите за апликација може да се зема ако КЛИКНЕТЕ ТУКА, “my seeu” или во ЈИЕУ Кампус-административна зграда бр. 802.04 каде треба и да се доставаат во одредениот рок

- Рок за аплицирање: од 15.12.2013до 28.02.2014

Од Студентска Служба

Google+