Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Финална листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2022/2023

Финална листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2022/2023

Врз основа на Конкурсот за запишување на студенти во третиот циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2022/23 година, Советот на докторската школа ја објавува ФИНАЛНА листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2022/23 година, по факултети според следново:

ФИНАЛНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – 2022/2023

Google+