Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ЕРАЗМУС+ Конкурс зимски семестар (2021/2022)

ЕРАЗМУС+ Конкурс зимски семестар (2021/2022)

Универзитетот на Југоисточна Европа објавува конкурс за доделување на ЕРАЗМУС+ стипендии за размена на студенти во текот на зимски семестар за академската 2021/2021 година.

Листата на универзитетите со сите податоци, вклучувајќи ги и роковите за доставување на документите се во следната табела: ЛИСТА

Формуларот за апликација заедно со списокот на потребни документи , вклучително и моделот на биографијата (CV) се во следниот линк: ДОКУМЕНТАЦИЈА


Студентите кои ќе аплицираат треба да ги достават следниве документи:

  • Формулар за апликација
  • Транскрипта на оценки
  • Биографија (CV)
  • Потврда за редовен студент
  • Потврда за владеење на англискиот јазик или јазикот на кој се одвива наставно-научниот процес на факултетот домаќин.

Процедурата за избор на кандидати ќе се изведе на ниво на Универзитетот , додека основните критериуми за избор на кандидати се :

  • академскиот успех(40%),
  • владеењето на англискиот јазик или јазикот на кој се изведува наставно-научниот процес(30%) на универзитетот – домаќин,
  • мотивацијата од студентите(30%).

Изборот и номинацијата на студентите ќе ги изведе факултетот во соработка со Канцеларијата за меѓународни односи по затворање на Конкурсот.

Заинтересираните студенти треба да ги достават документите кај советникот за студенти на нивниот факултет а електронска копија од документите да испратат до bujar.sinani@seeu.edu.mk

Google+