Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

финалната листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ - 2020/2021

финалната листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ - 2020/2021

Врз основа на Конкурсот за упис на студенти во третиот циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2020/21 година, Советот на докторската школа ја објавува ФИНАЛНАТА листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2020/21 година, по факултети според следново:

ФИНАЛНАТА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – 2020/2021

Регистрацијата на примените кандидати ќе се изврши од 27.10.2020 до 06.11.2020 година.

Google+