Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Прелиминарна листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ

Врз основа на Конкурсот за упис на студенти во третиот циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2018/19 година Советот на докторската школа, ја објавува ПРЕЛИМИНАРНАТА листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2018/19 година, по факултети според следново :

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – 2018/2019
Google+