Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ВО ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ВО ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Според објавениот конкурс за запишување на студенти во прва година, на факултетите на ЈИЕУ, во академската 2014/2015година и Одлуката на Советот на Ректорот, одржан на 07.10.2014, Централната комисија за запишување на студенти ја објавува прелиминарната листа на примените студенти во третиот уписен рок по факултети:

Поднесување на жалби

Кандидатите кои се пријавиле во вториот уписен рок, може да поднесат жалба во рок од 24 часа од денот на објавување на прелиминарните резултати, до 24:00 часот, 08.10.2014, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk.

Жалбите ќе бидат разгледани на 10.10.2014.

Забелешка:

1. Советот на Ректорот на УЈИЕ одлучи да студентите кои завршиле средно образование надвор од Република Македонија да бидат примени во третиот уписен рок, под услов да до 30 октомври 2014 достават конфирмација од Министерството за Образование и Наука на РМ за започната постапка за нострификација на средното образование.

Регистрација на примените кандидати ќе биде во период од 08.10.2014 до 10.10.2014.

За повеќе информации контактирајте со Кацеларијата за прием, во Тетово или Скопје.

Е-маил: admission@seeu.edu.mk

Тел: +389 44 356 188 (Тетово)

Тел: +389 44 356 398 (Скопје)

Информации за условите и начинот на регистрација

Сите кандидати кои се примени во третиот уписен рок на додипломски студии во Универзитетот на ЈИЕ, треба да запишат година на студии во академската 2014/15 год. во период од 08.10.2014 до 10.10.2014, во Тетово.

За регистрација, студентите треба да достават уплатница за уплатена школарина за прв семестар, зависно од студиската програма:

Школарина за семестар (редовно и вонредно студирање):

Факултет за бизнис и економија

· Бизнис и економија (сите студиски програми) 55 300 ден

· Информациски системи и менаџмент 30 750 ден (плус дополнителна улата за ЛСЕ)

Интегрирани студии со пракса

- Современ менаџмент на претпријатија

Напомена: Школарината во износ од 61.500 ден по семестар ќе биде целосно покриена со стипендија од одредена компанија. Процесот на селетирње на стипендистите за овие студиски програми ќе се изврши во тек на месец септември.

Факултет за современи науки и технологии

· Компјутерски науки 55 300 ДЕН

· Компјутерско инжењерство 55 300 ДЕН

· Бизнис информатика 61 500 ДЕН

Правен факултет 40 000 ДЕН

(сите студиски програми)

Факултет за јавна администрација и политички 40 000 ДЕН

(сите студиски програми)

Факултет за јазици, култури и комуникација 40 000ДЕН

(сите студиски програми)

Уплата на семестар

Уплатата на семестар, преку жиро-сметка на Универзитет на ЈИЕ:

Уплата на школарина за прв сеемстар:

08 - 10.окт. 2014 год.

Уплата во денари:

Примач: Универзитет на ЈИЕ

Банка депонент: Стопанска банка А.Д. Скопје

Бр. на жиро-сметка: 200-0008775390-10

Цел на уплата: школарина за 2014/15

Уплата од страство (во Евра):

Name of Institution: SEEU Tetovo

Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA

Acc. number (EUR): 0009009090

IBAN: MK07200000900909026

SWIFT: STOBMK2X

Напомена:Во уплатницата задолжително внесете го матичниот број.

За дополнителни информации за начинот на плаќање на семестарот (можноста за плаќање на рати или претплата) ве молиме да контактирате со Канцеларијата на бурсар, зграда 802.

Е-маил: bursary@seeu.edu.mk

Google+