Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Европски студии

Заедничка програма на Факултетот за современи општествен инауки - УЈИЕ и Факултетот за општествени науки - Универзитет во Љубљана, Словенија.
Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Код на програмата: N-MESJD120C
Академска година: 2019 / 2020
Титула: Магистер по европски студии
ЕКТС: 120 (2 години)
Решение:
Знаење и разбирање
Примена на знаењето и разбирањето
Способност за проценка
Комуникациски вештини
Вештини на учење

Семестар 1

Семестар 2

Семестар 3

Семестар 4

Google+