Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Studime evropiane

Program i përbashkët i Fakultetit të shkencave shoqërore bashkëkohore - UEJL dhe Fakultetit të shkencave sociale - Universiteti i Lubjanës, Slloveni
Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: N-MESJD120C
Viti akademik: 2019 / 2020
Titulli: Magjistër i studimeve evropiane
SETK: 120 (2 vite)
Vendimi:
Njohuritë dhe të kuptuarit
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
Aftësitë për të vlerësuar
Aftësitë e komunikimit
Aftësitë e të mësuarit

Semestri 1

Semestri 2

Semestri 3

Semestri 4

Google+