Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јонуз Абдулаи и Кујтим Рамадани учествуваа на меѓународна конференција за Западен Балкан

„Западен Балкан: Сиромаштијата и вклучувањето“ беше темата на меѓународната конференција на која учествуваа проф. д-р Јонуз Абдулаи и м-р Кујтим Рамадани. Конференцијата се одржа во Брисел, во организација на Светската Банка, од 13-15 декември 2010 година. Проф. д-р Јонуз Абдулаи и Кујтим Рамадани го презентираа трудот на тема „Социјалните промени и миграцијата на Албанците од Југозападна Македонија“.
Google+