Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Беким Фетаји во Универзитетот во Нови Пазар е промовиран во вонреден професор

Беким Фетаји е промовиран во академско звање вонреден професор од Катедрата по информатика при Факултетот за природно-технички науки, Универзитетот во Нови Пазар, Република Србија. Предлогот е инициран од наставно-научниот совет на Факултетот кој е гласан во Сенатот на Универзитетот.
Проф.д-р Беким Фетаји во овој Факултет помеѓу другото ги предавал следниве предмети: Оперативни системи , Програмирање во Јава и други професионални предмети од информатиката, во додипломските и последипломските студии, во текот на академските 2008/2009 и 2009/2010 години.
Претходната академска година тој беше ангажиран како ментор на повеќе кандидати на магистерските и докторските студии.
Google+