Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Bekim Fetaji në Universitetin e Novi Pazarit ne Serbi promovohet në profesor inordinar

Bekim Fetaji promovohet në thirrjen mësimore shkencore  profesor inordinar nga departamenti i Informatikës i Fakultetit të Shkencave Natyrore - Teknike të Universitetit të Novi Pazarit, Serbi. Propozimi, paraprakisht ishte dhënë nga Këshilli i Fakultetit dhe i njëjti ishte votuar nga ana e Senatit. Prof. dr. Bekim Fetaji në këtë fakultet ka ligjëruar lëndët: Sistemet operative, Web-programimi dhe lëndë të tjera profesionale të Informatikës, në studimet deridiplomike dhe në ato të magjistraturës, gjatë viteve akademike 2008, 2009 dhe 2010. Vitin e kaluar akademik, ai është angazhuar edhe si mentor i disa kandidatëve në studimet e magjistraturës dhe në ato të doktoraturës në ketë fakultet.
Google+