Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Објавена е книгата „Задоволството на вработените: Фактор кој влијае врз изведбата на компаниите од Полошкиот регион“

„Задоволството на вработените: Фактор кој влијае врз изведбата на компаниите од Полошкиот регион“ е најновата книга од авторите проф. д-р Изет Зеќири, м-р Брикенд Азири и м-р Јетон Мазлами професори од Факултетот за бизнис и економија на ЈИЕУ. Оваа книга е објавена од познатата светска издавачка куќа Lambert Academic Publishing од Германија (book ISBN: 978-3-8383-9710-8).
Книгата е резултат на истражувачкиот проект со ист наслов кој се разви од авторите а се финансираше од Фондот за поддршка на научните истражувања во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Целта на проектот не беше само реализација на анкетата за мерење на нивото на задоволството на вработените во компаниите во Полошкиот регион туку и одредување дали главните теоретски пристапи можат да се применат и во овој регион.
Заклучоците и препораките наведени на крајот од оваа книга произлегуваат од емпириските резултати реализирани во над 155 компании од разни сектори во Полошкиот регион. За потребите на овој проект анкетирани се околу 2.000 вработени . Резултатите од проектот се базирани на научни истражувања и пракса и можат слободно да се употребуваат од раководителите на бизнис организациите за зголемување на изведбата на нивните компании.
Google+