Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Доц. д-р Брикена Џафери учествуваше на првата Меѓународна конференција за англискиот јазик, литература и култура во Валона, Албанија

Доц. д-р Брикена Џафери од 11-13 септември 2010 учествуваше на Меѓународната конференција за англискиот јазик, литература и култура која ја организираше Катедрата за странски јазик на Универзитетот во Валона.
Таа го презентираше научниот труд „Значењето на предавањето на англискиот јазик за посебни цели ( Студија од катедрата за компјутерски науки, ЈИЕУ)
Главен предавач беше проф. д-р Давид Сингелтон кој е експерт за совладување (учење) на англискиот јазик.
Сите презентации ќе се објават во апстрактот на конференцијата.
Google+