Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Doc. Dr. Brikena Xhaferi mori pjesë në Konferencën e pare ndërkombëtare për gjuhën...

Doc. dr. Brikena Xhaferi, nga 11-13 shtator 2010, mori pjesë në Konferencën ndërkombëtare për gjuhën, letërsinë dhe kulturën angleze e organizuar nga Departamenti i gjuhëve të huaja i Universitetit të Vlorës. Ajo u paraqit me punimin shkencor “Rëndësia e Mësimdhënies së Anglishtes për Qëllime Specifike (Një studim në Departamentin e Shkencave Kompjuterike, UEJL). Ligjëruesi kryesor ishte Prof. Dr. David Singleton ekspert në fushën a nxënies së gjuhës së huaj. Të gjitha prezantimet do të botohen në përmbledhjen e Konferencës të lartpërmendur
Google+