Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Доц. Др. Беким Фетаји е избран за член на комитетот на програмата за меѓународната конференција за ИТИ за 2011 година

Доц. Др. Беким Фетаји по службата како рецензент на меѓународната конференција за ИТИ (книгата со листата на рецензентите може да се најде во библиотеката Макс ван дер Штул) е избран за член на комитетот на програмата за меѓународната конференција за ИТИ за 2011 година.

Ова претставува значајно професионално признание и многу се цени во европските универзитети.

Мисијата на оваа меѓународна конференција е да ја промовира комуникацијата и интеракцијата помеѓу истражувачите кои учествуваат во развојот и апликацијата на методи и техники во рамките на поширокиот кадар на информатичките и комуникациските технологии.

Следниот повик на трудови за 2011 за оваа конференција е објавен на следниов линк: http://iti.srce.hr/fileadmin/ITI/cms/2010/ITI_pCFP_2011.pdf

Референца: Секретаријат на конференцијата за ИТИ,  имејл адреса:  iti@srce.hr  (Телефон: +385 1 616 55 95 ; Факс: +385 1 616 55 91).

Google+