Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Doc. Dr. Bekim Fetaji zgjidhet anëtar i komitetit të programit për konferencën ndërkombëtare për ITI për vitin 2011

Doc. Dr. Bekim Fetaji, pas angazhimit si recensues i konferencës ndërkombëtare në ITI për vitin 2010 ( libri me listën e recensuesve mund të gjendet në Bibliotekën Maks Van Der Shtul), është zgjedhur anëtar i komitetit të programit për konferencën ndërkombëtare për ITI për vitin 2011.

Kjo paraqet një mirënjohje profesionale dhe vlerësohet shumë në universitetet evropiane. Misioni i kësaj konference ndërkombëtare në TI është të promovojë komunikimin dhe interaksionin ndërmjet hulumtuesve të përfshirë në zhvillimin dhe aplikimin e metodave dhe teknikave brenda kuadrit të gjerë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.

Thirrja e ardhshme për publikime në vitin 2011, mund të shihet në linkun në vazhdim: http://iti.srce.hr/fileadmin/ITI/cms/2010/ITI_pCFP_2011.pdf

Referenca: ITI Conference secretariat Email address:   iti@srce.hr   (Phone: +385 1 616 55 95 ;  Fax: +385 1 616 55 91).

Google+