Проф. д-р Неџби Весели, предавач на Факултетот за бизнис администрација, повторно ја издаде својата книга "Економија на претприемништвото". Оваа книга е организирана во седум поглавја, и тоа: Научен развој на економијата на претприемништвото; Претпријатие, претприемништвото и деловност; Средства на претприемништвото; Функции на претприемништвото; Теорија на расходи; Деловна ефикасност на претприемништвото и Деловниот резултат на компанијата.
" /> Проф. д-р Неџби Весели, предавач на Факултетот за бизнис администрација, повторно ја издаде својата книга "Економија на претприемништвото". Оваа книга е организирана во седум поглавја, и тоа: Научен развој на економијата на претприемништвото; Претпријатие, претприемништвото и деловност; Средства на претприемништвото; Функции на претприемништвото; Теорија на расходи; Деловна ефикасност на претприемништвото и Деловниот резултат на компанијата.
">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Излезе од печат книгата "Економија на претприемништвото " на д-р. Неџби Весели

Проф. д-р Неџби Весели, предавач на Факултетот за бизнис администрација, повторно ја издаде својата книга "Економија на претприемништвото". Оваа книга е организирана во седум поглавја, и тоа: Научен развој на економијата на претприемништвото; Претпријатие, претприемништвото и деловност; Средства на претприемништвото; Функции на претприемништвото; Теорија на расходи; Деловна ефикасност на претприемништвото и Деловниот резултат на компанијата.

Книгата е посветена на студентите на Факултетот за Економија, Бизнис администрација и други кои се заинтересирани да се запознаат поблиску со претпријатијата. Авторот на книгата, осврнувајќи се на современите практики и барањата на пазарната економија, нагласува  дека "економијата на претпријатијата e тесно поврзана со ред макроекономски дисциплини и е многу важна во економската проблематика за сите претпријатија, притоа  отворајќи  нови микроекономски патишта со кои успешно ќе се спроведува оваа голема и важна задача”.

 Исто така, вреди да се истакне дека со помош на оваа книга, студентите ќе ги продлабочат нивните знаења, не само за проблемите на обработената материја туку и во други економски дисциплини.
Google+