Kohë më parë, Prof. dr. Nexhbi Veseli, ligjërues në Fakultetin e Administrimit të Biznesit, ribotoi librin e tij universitar “Ekonomia e ndërmarrjes”. Ky libër është i organizuar në shtatë kapituj, si: Zhvillimi shkencor i ekonomisë së ndërmarrjes; Ndërmarrja, ndërmarrësia dhe afarizmi i saj; Mjetet e ndërmarrjes; Funksionet e ndërmarrjes; Teoria e shpenzimeve; Efikasiteti afarist i ndërmarrjes dhe Rezultati afarist i ndërmarrjes.
" /> Kohë më parë, Prof. dr. Nexhbi Veseli, ligjërues në Fakultetin e Administrimit të Biznesit, ribotoi librin e tij universitar “Ekonomia e ndërmarrjes”. Ky libër është i organizuar në shtatë kapituj, si: Zhvillimi shkencor i ekonomisë së ndërmarrjes; Ndërmarrja, ndërmarrësia dhe afarizmi i saj; Mjetet e ndërmarrjes; Funksionet e ndërmarrjes; Teoria e shpenzimeve; Efikasiteti afarist i ndërmarrjes dhe Rezultati afarist i ndërmarrjes.
">

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Doli nga shtypi libri “Ekonomia e ndërmarrjes” i Prof. dr. Nexhbi Veseli

Kohë më parë, Prof. dr. Nexhbi Veseli, ligjërues në Fakultetin e Administrimit të Biznesit, ribotoi librin e tij universitar “Ekonomia e ndërmarrjes”. Ky libër është i organizuar në shtatë kapituj, si: Zhvillimi shkencor i ekonomisë së ndërmarrjes; Ndërmarrja, ndërmarrësia dhe afarizmi i saj; Mjetet e ndërmarrjes; Funksionet e ndërmarrjes; Teoria e shpenzimeve; Efikasiteti afarist i ndërmarrjes dhe Rezultati afarist i ndërmarrjes.

Libri në fjalë u dedikohet studentëve të Fakultetit Ekonomik, Administrimit të Biznesit dhe të tjerëve që kanë interesim për t’u njohur nga afër me ndërmarrjet. Autori i  librit, duke u bazuar në praktikat dhe kërkesat bashkëkohore të ekonomisë së tregut, nuk harron të nënvizojë faktin se “ekonomia e ndërmarrjes ka një lidhshmëri të ngushtë me një sërë disiplinash makroekonomike dhe se rëndësia e saj në problematikën ekonomike është e madhe për të gjitha ndërmarrjet dhe hapë rrugë të reja mikroekonomike, që me sukses ta realizojë këtë detyrë të madhe e të rëndësishme”.  Gjithashtu, vlen të theksohet se me ndihmën e këtij libri, studentët do të përfitojnë njohuri më të thella, jo vetëm rreth problematikës së materies që do të përpunohet, por edhe në disiplinat tjera ekonomike.
Google+