COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

УЈИЕ партнер во новиот проект на Хоризонт Европа Ideal-Ist

Универзитетот на Југоисточна Европа ќе биде активен партнер во новиот проект на Хоризонт Европа кој започна овој септември. УЈИЕ ќе учествува во сите работни пакети со главни форуми на WP2, координирани од вон. проф.д-р Адриан Бесими, НТК од Северна Македонија.

Националните точки за контакт (НТК) се структури за поддршка кои станаа суштинска компонента во спроведувањето на последователните европски рамковни програми. Тие обезбедуваат информации и совети на терен за потенцијалните апликанти и корисници, во текот на времетраењето на проектот, во нивниот јазик и национален контекст, на начин што би бил невозможен за Комисијата и нејзините агенции да дејствуваат сами.

Ideal-Ist е меѓународна мрежа за ИКТ (Информатички и комуникациски технологии) Националните точки за контакт (НТК) која поддржува активности за истражување и иновации за Рамковните програми на ЕУ. Мрежата вклучува повеќе од 65 партнери од земјите-членки, придружните земји членки, земјите партнери од Источна Европа , Медитеранските партнерски земји и други земји од целиот свет.

Повеќе информации за проектот : https://www.ideal-ist.eu/

Google+