COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL partner në projektin e ri Ideal-Ist Horizon Europe

Universiteti i Evropës Juglindore, do të jetë partner aktiv në projektin e ri Horizon Europe Ideal-Ist që filloi këtë shtator. UEJL-ja do të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet me fokus kryesor në WP2, të koordinuara nga Asoc. Prof. Dr. Adrian Besimi-PKK nga Maqedonia e Veriut.

Pikat Kombëtare të Kontaktit (PKK/National Contact Points NCPs), janë struktura mbështetëse që janë bërë një komponent thelbësor në zbatimin e Programeve Kornizë Evropiane të njëpasnjëshme. Ata ofrojnë informacion dhe këshilla në terren për aplikantët dhe përfituesit e mundshëm, gjatë ciklit jetësor të projektit, në gjuhën e tyre dhe në kontekstin kombëtar, në një mënyrë që do të ishte e pamundur që Komisioni dhe agjencitë e tij të veprojnë vetëm.

Ideal-ist është rrjet ndërkombëtar i TIK-ut (Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit), i Pikave Kombëtare të Kontaktit (PKK) që mbështet aktivitetet kërkimore dhe inovative për Programet Kornizë të BE-së. Rrjeti përfshinë më shumë se 65 partnerë nga shtetet anëtare, vendet e asociuara, vendet partnere të Evropës Lindore (EEPC), vendet partnere të Mesdheut (MPC) dhe vende të tjera në mbarë botën.

Më shumë informacion për projektin: https://www.ideal-ist.eu/

Google+