COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Професори од УЈИЕ во групата на најцитирани истражувачи во Северна Македонија

Во извештајот објавен за 2022 година, на научниот индекс АД (Alper-Doger Scientific Index), професорите Веланд Рамадани и Гадаф Реџепи од Универзитетот на Југоисточна Европа, на национално ниво се рангирани меѓу 50 најцитирани истражувачи од Северна Македонија, во сите области. Во извештајот се вклучени 11 универзитети и 375 професори од земјава.

Во овој извештај може да се забележи дека најдобро рангирани се професорите од Факултетот за бизнис и економија, од областа Бизнис и Менаџмент, каде од вкупно шест најдобро рангирани , пет се од овој факултет. Во општата листа на истражувачи најчесто цитирани се и други професори од овој факултет, како што се: проф. д-р Јусуф Зеќири, со 1117 цитати, проф.д-р Хирије Абази - Халили со 883 цитати и проф. д-р Садудин Ибрахими, со 515 цитати.

На државно и на универзитетско ниво, професори од други факултети се прилично добро рангирани. Во компјутерски науки, проф. д-р Мајлинда Фетаји, има 508 цитати, проф. д-р Менан Селими, има вкупно 402 цитати, а по него е проф. д-р Лејла Абази - Беџети со 398 цитати и други истражувачи од овој факултет, кои исто така имаат значителен број цитати.

Проф. д-р Али Пајазити од Факултетот за современи општествени науки е најдобро рангиран истражувач со 320 цитати од областа на социологијата.

Научниот индекс АД е систем за рангирање и анализа заснован на научните перформанси и додадената вредност на научната продуктивност на поединечни истражувачи.

Google+