Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Арбен Хајра ја бранеше магистратурата на Факултетот за современи науки и технологии

Во Факултетот за современи науки и технологии на Универзитетот на Југоисточна Европа за прв пат беше реализирана одбрана на магистратура со употреба на технологијата од дистанца за аудиовизуелна комуникација со менторот на кандидатот од Турција и учесниците на  јавната одбрана.

Арбен Хајра, асистент на Факултетот за современи науки и технологии употребувајќи ја оваа технологија успешно ја одбрани магистерската теза со наслов ,,Апликација за обезбедување квалитет базирана на веб, со имплементација на ‘Datamining’ и мобилни технологии .Комисијата во состав:  проф. д-р Луле Ахмеди - претседател, проф. д-р Алп Кут -член (Ментор), доц. д-р Беким Фетаји - член оцени дека кандидатот успешно ги употребил научните технологии во составувањето на оваа значајна истражувачка тема. 
Google+