Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arben Hajra mbrojti magjistraturën në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore të Universitetit të Evropës Juglindore, për herë të parë u realizua mbrojtja e magjistraturës, duke përdorur teknologjinë në distancë për komunikim audiovizuel ndërmjet mentorit të  kandidatit nga Turqia dhe pjesëmarrësve në këtë mbrojtje.

Kështu, Arben Hajra, asistent në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, duke shfrytëzuar këtë teknologji më 29 janar 2009, e mbrojti me sukses temën e magjistraturës me temë: “Aplikacion për sigurimin e cilësisë i bazuar në Ueb, me implementim të ‘Datamining' dhe teknologjive mobile”. Komisioni në përbërje: Doc. dr. Lule Ahmedi –  kryetar, Prof. dr. Alp Kut (mentor), Doc. dr. Bekim Fetaji dhe Prof.dr. Agni Dika anëtarë, vlerësoi se kandidati me sukses ka përdorur metodologjinë shkencore, duke përpiluar një temë të rëndësishme hulumtuese dhe shkencore.

Google+