COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Се потпиша меморандум за соработка меѓу УЈИЕ и Државниот завод за ревизија

Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети и главниот државен ревизор Максим Ацевски, денес (23.06. 2021 година) во Скопје, потпишаа Меморандум за соработка меѓу двете институции.

Во рамките на реализацијата на меѓусебната соработка, Државниот завод за ревизија ќе овозможи реализација на практичната работа на најдобрите студенти, како и учество на дел од вработените како професионалци во наставата за практична работа, се вели во Меморандумот .

Универзитетот на Југоисточна Европа ќе обезбеди професионална поддршка и учество во подготовката и спроведувањето на годишните планови за развој и континуирана професионална обука на Државниот завод за ревизија, како и во Програмата за полагање стручен испит за стекнување на звање овластен државен ревизор.

Двете страни се согласуваат да соработуваат во широк спектар на активности и иницијативи од заеднички интерес со цел да се подобри знаењето и стручноста, имено организација на форуми, семинари, работилници, конференции, консултации, подготовка на научни трудови, методи, техники и инструменти за подобрување ревизијата.

Google+