COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Ректорот на УЈИЕ, академик проф. д-р Абдулменаф Беџети учествува на Меѓуректорската конференција, организирана од Националната агенција за европски студиски програми и мобилност што се одржува во Скопје

Тема на дискусија на оваа конференција која се одржува денеска (26 мај 2021 година) во Скопје е интернационализацијата на високото образование во РСМ и зголемување на соработката со високообразовните институции во ЕУ и светските земји, со цел да се привлечат студентите да студираат во РСМ.

Програмата Еразмус, акција за размена на студенти и вработени е добра основа за постигнување на ова и затоа треба да се обрне внимание на развојот на оваа програма на универзитетите.

Во своето обраќање, ректорот Беџети истакна дека треба да се создадат инструменти и политики финансирани од државата за да се промовира интернационализацијата на универзитетите, со цел да се достигне темпото со кое се развива пазарот на трудот. Тој, исто така, нагласи дека универзитетските студиски програми треба да бидат прилагодени и координирани врз основа на глобалните стратешки движења и определби, овозможувајќи им на странските студенти да направат најлесно еквивалентно знаење во своите матични земји.

На крајот од својот говор, ректорот Беџети побара посилна заложба на Националната агенција во однос на постигнување на поставените цели за интернационализација на високото образование во РСМ.

Google+