COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Универзитетот на Југоисточна Европа и Школата „Нетинг“ – доботници на грант за професионална обука на деловните субјекти и меѓународните институции

Neting school во партнерство со Универзитетот на Југоисточна Европа е добитник на грантот на Фондот за иновации и технолошки развој во Северна Македонија за имплементација на проектот за професионлна обука за бизниси, институции и други заинтересирани почнувајќи од ОАЕ, односно двата града: Дубаи и Абу Даби.

Во рамките на проектот, се очекува реализирање на онлајн платформа за курсеви, реализација на анкетирање, тестирања, менторство и онлајн плаќања. Истотака, се предвидува ангажирање на 200 професионалци спремни за реализација на 300 обуки. Преку овој проект се предвидува подготовка на простор за обуки и за продажба преку интернет, спроведување на истражување на пазарот во наведените земји, отворање на една канцеларија во Дубаи (ОАЕ), реализација на разни маркетинг кампањи, онлајн кампањи и слични други активности.

Универзитетот на Југоисточна Европа ќе овозможи учество на академскиот кадар во организирање обуки и ќе обезбеди онлајн капацитети за обука и административен кадар за координирање на активностите. Исто така се предвидува и организација на семинари и разни образовни и истражувачки активности, со што УЈИЕ, преку стручниот кадар ќе придонесе за имплементација на проектот. Се очекува со помош на експертите од УЈИЕ и искусни експерти од компаниите, да се нудат специфични и иновативни обуки базирани на персонализирани резултати и задачи кои ќе се развиваат во неколку фази. Проектот ќе трае две години.

Google+