COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Се одржа четвртата научна конференција на студентите од Правниот факултет на УЈИЕ

На 23.05.2020 година, преку дигиталната платформа на Google Meet, се одржа четвртата Научна конференција на студентите на Правниот факултет на тема „Реформа на правниот систем - потреба за членство на земјите од Западен Балкан во Европската унија“.

Учесници на оваа конференција беа студенти од вториот и од третиот циклус на магистерски и на докторски студии, кои ја претставија својата работа со интересни и актуелни теми од областа на кривичното право, граѓанското право, уставното и административното право, меѓународно право и во областа на безбедносните студии.

Реализацијата на ваква студентска конференција веќе стана годишна традиција на Правниот факултет и раководителите на овој факултет велат дека оваа конференција е од особено значење за студентите од вториот и од третиот циклус за нивната понатамошна научна работа.

Координатор на годинашната конференција беше доц. д-р Блертон Синани.

Google+