COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

БИЦ го доби грантот за пректот од ЕУ COSME: CEnTOUR

Бизнис иновејшен центарот (БИЦ) и партнерите го добија грантот од ЕУ за Проектот COSME: CEnTOUR, кој има за цел зајакнување на одржлив развој на туризмот и градење на капацитетите на малите и средните претпријатија, преку транснационална соработка и трансфер на знаење.

Проектот CEnTOUR (циркуларна економија во туризмот) спроведува шема на градење капацитети и поддршка за малите и средни претпријатија од туристичкиот сектор во 5 европски и COSME земји - Италија, Шпанија, Северна Македонија, Молдавија и Грција. Проектот ќе доведе до тоа претпријатијата да достигнат различни нивоа на циркуларни економии во иновациите во рамките на перспективата на системот за транзиција, преку решенија кои се делумно наменети за малите и средните претпријатија (МСП), но исто така ќе се обидат да го надминат единственото системско ниво на МСП, особено преку реверзен синџир на набавки и симбиоза. Ова ќе им помогне на малите и средните претпријатија да развијат ефективен маркетинг и промотивни способности кои што ќе влијаат врз нивниот фактор на одржливост.
Почетокот на проектот е планиран на 16 септември 2020 година, а оперативните активности ќе бидат спроведени во наредните 3 години. Вкупниот буџет на проектот е 1,329,404 евра.

Google+