Проф. др. Аслан Билали, Проф. др. Етем Азири, Проф. др.  Aбдулменаф Беџети и Проф. др. Замир Дика се новите редовни професори во ЈИЕУ, кои едногласно беа избрани на последната седница на Сенатот на Универзитетот која се одржа на 19 август 2009 година.
" /> Проф. др. Аслан Билали, Проф. др. Етем Азири, Проф. др.  Aбдулменаф Беџети и Проф. др. Замир Дика се новите редовни професори во ЈИЕУ, кои едногласно беа избрани на последната седница на Сенатот на Универзитетот која се одржа на 19 август 2009 година.
">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ЈИЕУ со четири нови редовни професори

Проф. др. Аслан Билали, Проф. др. Етем Азири, Проф. др.  Aбдулменаф Беџети и Проф. др. Замир Дика се новите редовни професори во ЈИЕУ, кои едногласно беа избрани на последната седница на Сенатот на Универзитетот која се одржа на 19 август 2009 година.


Изборот е направен по предлог на матичните факултети на професорите и  е поддржан  и од Советот на уште еден факултет, потоа предлозите поминале во  Наставно – научните совети, кои повикувајќи се на рецензиите на  стручните комисии предлозите за избор ги имаат пратено до Сенатот на Универзитетот. На состанокот одржан на 19 август 2009 година, Сенатот по запазување на целата процедура предложените професори ги избра  во звањето редовен професор.

Критериумите за избор се предложените лица да имаат непрекината академска работа во Универзитетот во согланост со Законот за високо образование како вонредни професори, објавени статии во престижни меѓународни весници, да имаат објавени универзитетски книги и да имаат придонес во афирмирањето на имиџот на Универзитетот.

Рецензиите се напишани од познати имиња од академската област од земјава и од надвор.
Google+